Temanu

Hledám varianty 'temanu' [ temanu ]. Nalezeno 5 veršù.
Job 2:11... vypravili se každý ze svého kraje: ElifazTemanu, Bildad ze Šuchu a Sofar z Naámy. Shodli se, že ho...
Jeremiáš 49:7...zástupů o Edomu: "Copak není moudrostTemanu? Přišli rozvážní o rozum? Je jejich moudrost k...
Jeremiáš 49:20...rozhodl o Edomu a co zamýšlí proti obyvatelům Temanu: I ti nejmenší ze stáda budou odvlečeni i jejich...
Ezechiel 25:13...z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu k Dedanu budou padat mečem. Pomstím se na Edomu...
Abakuk 3:3...zjev, na slitování se v vřavě rozpomeň! Z Temanu přichází Bůh, Svatý přichází z hory Paranu. séla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |