Tamti

Hledám varianty 'tamti' [ tamty (1) tamtoho (2) tamto (2) tamti (3) tamten (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 19:20...mne to neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosímtamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké....
Kazatel 7:18...máš předčasně umřít? Toho je dobré se držettamtoho se nepouštět; kdo je bohabojný, dodrží obojí....
Matouš 23:23...a věrnost! Tomuto jste se měli věnovattamto nevynechávat. Slepí vůdcové, komára cedíte, ale...
Lukáš 11:42...opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovattamty nezanedbávat. Běda vám farizeům, neboť milujete...
Lukáš 18:14... jako jsem !' Říkám vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje,...
Lukáš 20:40...řekl dobře," poznamenali někteří znalci PísmaTamti se ho totiž neodvažovali na nic ptát. Ježíš se...
Galatským 4:17...se snad vaším nepřítelem, když vám říkám pravduTamti o vás mají horlivý zájem, ale nemyslí to dobře....
Židům 7:27...hříšníků a vyvýšený nad sama nebesa. Nemusí jako tamti velekněží denně obětovat nejprve za své vlastní...
Jakub 4:13...vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a vyděláme si obchodem" -...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |