Talmaje

Hledám varianty 'talmaje' [ talmaje ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 15:14...trojici Anakových synů: Šešaje, AchimanaTalmaje, potomky Anakovy, a táhl odtud dál proti obyvatelům...
Soudců 1:10...Kiriat-arba), kde porazili Šešaje, AchimanaTalmaje. Odtamtud kmen Juda vytáhl proti obyvatelům Debiru...
2. Samuel 3:3...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn...
1. Letopisů 3:2...třetí Abšalom, syn Maaky, dcery gešurského krále Talmaje; čtvrtý Adoniáš, syn Chagity; pátý Šefatiáš, syn...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |