Tajný

Hledám varianty 'tajný' [ tajný (2) tajném (1) tajného (4) tajné (8) ]. Nalezeno 15 veršù.
Soudců 3:19...Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel král, načež se všichni...
2. Samuel 15:10... Po všech izraelských kmenech ale rozeslal tajné posly se vzkazem: "Jakmile uslyšíte troubení rohu,...
Job 4:12...lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné sdělení, ušima jsem jen šepot pochytil. Nočními...
Job 15:8...jsi na svět před horami? To jsi naslouchal Boží tajné radě? Veškerá moudrost patří ti? Copak víš něco, co...
Žalmy 83:4... hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším: Pojďte, říkají,...
Přísloví 17:23...lék, ztrápený duch je kostižer. Darebák přijímá tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný moudrost...
Přísloví 21:14...ubožáka, nebude vyslyšen, bude volat sámTajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou...
Přísloví 25:23...ti odplatí. Severní vítr s sebou nese lijáktajné řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do...
Izaiáš 45:3...z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys poznal, že jsem...
Izaiáš 48:6...to uznáte? Teď ti však ohlašuji nové věci, věci tajné, o nichž jsi nevěděl. Teď byly stvořeny, a ne dřív,...
Matouš 10:26...totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, mluvte na...
Matouš 24:26... je na poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako...
Lukáš 8:17... aby příchozí viděli světlo. Není totiž nic tajného, co nebude zjeveno, ani nic skrytého, co nebude...
Lukáš 12:2...totiž nic skrytého, co nebude zjeveno, ani nic tajného, co nebude poznáno. Co jste říkali ve tmě, bude...
Jan 19:38...Josef z Arimatie (který byl Ježíšův učedník, ale tajný, kvůli strachu z židovských představených) pak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |