Tady

Hledám varianty 'tady' [ tady ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 25:30...Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červenéhotady toho červeného jídla, vždyť jsem vyčerpaný!" (A proto...
Genesis 38:21... co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." A tak se vrátil k...
Soudců 8:15...potom Gedeon přišel k sukotským mužům, řekl: "Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi...
Soudců 19:20...se o všechno, co potřebuješ. Jen prosím nenocuj tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si...
1. Samuel 3:4...Boží truhla. Vtom na Samuele zavolal Hospodin. "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady...
1. Samuel 3:5...jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil:...
1. Samuel 3:6...zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu,"...
1. Samuel 3:8...znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že...
1. Samuel 3:16...si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se ho Elí....
1. Samuel 12:3...vámi. Vedl jsem vás od svého mládí dodnesTady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho...
1. Samuel 14:34...Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mnětady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu...
1. Samuel 17:17...Jišaj svému synu Davidovi: "Vezmi svým bratřím tady efu praženého zrní a těchto deset chlebů a běž to...
1. Samuel 17:18...chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrůmTady těch deset kusů sýra vezmi pro velitele jejich oddílu....
1. Samuel 18:17...táhl do boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď...
1. Samuel 23:3...Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme  tady v Judsku. To máme ještě ke všemu jít do Keily proti...
2. Samuel 13:5...sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a pak by krmila." Amnon si...
1. Královská 2:30...Vyjdi ven!" On ale odpověděl: "Ne. Raději umřu tady." Benajáš tedy vyřídil králi: "Joáb mi odpověděl tak a...
2. Královská 4:36...Zavolal ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a...
2. Královská 6:11...mi ," křičel na své služebníky, "kdo z nás tady donáší izraelskému králi?" Jeden z jeho služebníků se...
Nehemiáš 13:21...před Jeruzalémem. jsem je ale varoval. "Co tady nocujete před hradbami?" říkal jsem jim. "Ještě jednou...
Pláč 2:16...tenhle den jsme čekali a dočkali jsme se - je tady!" Hospodin vykonal to, co plánoval; to, co řekl, také...
Matouš 24:23...tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!' anebo: ‚Tady je!' nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a...
Marek 6:3... Josefa, Judy a Šimona? Nejsou snad jeho sestry tady s námi?" A tak se nad ním pohoršovali. Ježíš jim...
Lukáš 4:23...jsme slyšeli, že se stalo v Kafarnaum, udělejtady, kde jsi doma.'" Potom dodal: "Amen, říkám vám, že...
Lukáš 9:12...statků a najdou si tam nocleh a stravu, protože tady jsme v pustině." Odpověděl jim: "Vy jim dejte najíst."...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |