Taanach

Hledám varianty 'taanach' [ taanach ]. Nalezeny 4 verše.
Jozue 21:25...Manases dostali tato města s pastvinamiTaanach a Gat-rimon - celkem dvě města. Ostatním Kehatovým...
Soudců 1:27... Kmen Manases ale nebyl s to dobýt Bet-šean ani Taanach s jejich vesnicemi. Nevyhnali ani obyvatele Doru,...
1. Královská 4:12...celý Náfot-dor; Baana, syn Achiludův, spravoval Taanach, Megido a celý Bet-šean u Caretánu pod Jizreelem a...
1. Letopisů 7:29... Podél hranic se syny Manasesovými pak Bet-šeanTaanach, Megido a Dor s jejich vesnicemi. Tam všude bydleli...

Slova obsahující taanach: taanach (4) taanachu (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |