Třicítky

Hledám varianty 'třicítky' [ třicítky (7) třicítkou (4) třicítce (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 23:13...tehdy způsobil veliké vítězství. Tito třitřicítky velitelů sestoupili o žních k Davidovi do jeskyně...
2. Samuel 23:18...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se...
2. Samuel 23:19...stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl jejich velitelem, ale Trojici se...
2. Samuel 23:23... a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. David mu...
2. Samuel 23:24... David mu svěřil svou tělesnou stráž. Ke Třicítce patřili: Asael, bratr Joábův, Elchanan, syn Doda...
1. Letopisů 11:15...jim Hospodin daroval veliké vítězství. Tři ze třicítky velitelů sestoupili k Davidovi na útes do jeskyně...
1. Letopisů 11:20...činy konala tato trojice hrdinů. Velitelem Třicítky byl Joábův bratr Abišaj. Oháněl se kopím tak, že...
1. Letopisů 11:21... a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl dvojnásob slavný a byl jejich velitelem, ale...
1. Letopisů 11:25... a tak se stal stejně známým jako Trojice. Mezi Třicítkou byl slavný, ale Trojici se nevyrovnal. Jemu David...
1. Letopisů 11:42...Adina, syn Rubenovce Šizy, rubenský velitel Třicítky; Chanan, syn Maakův; Jošafat...
1. Letopisů 12:4...Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdina z oné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan,...
1. Letopisů 12:19...a soudí!" Tenkrát sestoupil Duch na velitele Třicítky, Amasaje: "Patříme tobě, Davide, jsme na tvé...
1. Letopisů 27:6... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Benajáš patřil ke třicítce hrdinů a byl její velitel. (Jeho oddílu potom...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |