Týrské

Hledám varianty 'týrské' [ týrské ]. Nalezeny 4 verše.
2. Samuel 24:7...dále do Dan-jaanu. Obešli Sidon a pokračovalitýrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům,...
Ezdráš 3:7...a za jídlo, pití a olej najali SidonskéTýrské, aby po moři přivezli cedrové dřevo z Libanonu do...
Žalmy 87:4...jako ty, kdo poznali; právě tak FilištínyTýrské i Habešské - každý z nich se tu narodil!" O Sionu se...
Skutky 12:20... kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské. Proto se za ním svorně vypravili, a když...

Slova obsahující týrské: týrské (4) týrského (1) týrskému (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |