Týrem

Hledám varianty 'týrem' [ týrem ]. Nalezeny 4 verše.
Izaiáš 23:1...se roztříští. Tak promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je!...
Izaiáš 23:5...dozvědí v Egyptě, zachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře, obyvatelé pobřeží,...
Izaiáš 23:15...královského života. Po sedmdesáti letech toTýrem bude jako v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnu,...
Ezechiel 27:2..."Synu člověčí, zazpívej žalozpěv nad Týrem. Řekni bráně mořských cest, obchodnici s mnoha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |