Týre

Hledám varianty 'týre' [ týre ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 23:3...vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsiTýre, tyl, byl jsi tržištěm národů. Zastyď se, Sidone,...
Ezechiel 26:3...je zničena,' proto tak praví Panovník HospodinTýre, jsem proti tobě! Jako moře žene své vlny, přiženu...
Ezechiel 26:15...Panovník Hospodin. Tak praví Panovník HospodinTýre, celé pobřeží se bude třást rachotem tvého pádu a...
Ezechiel 27:3...mořem: Tak praví Panovník Hospodin. Říkal jsiTýre: ‚Jsem dokonalý v kráse!' Tvé panství sahá daleko do...
Joel 4:4...dívkami, aby se napili. Co vůbec máte proti mněTýre a Sidone a všechny filistinské kraje? Za co se mi to...

Slova obsahující týre: týre (5) týrem (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |