Támar

Hledám varianty 'támar' [ támar ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 38:6...svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a...
Genesis 38:11...nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud...
Genesis 38:13...Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do TimnyTámar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny...
Genesis 38:24...tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z toho...
Růt 4:12...aby tvůj dům byl jako dům Perese, jehož porodila Támar Judovi!" Boáz si tedy Rút vzal a stala se jeho ženou....
2. Samuel 13:1... Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon, se do zamiloval. Amnon...
2. Samuel 13:2... se do zamiloval. Amnon se pro svou sestru Támar tak soužil, z toho onemocněl. Byla to panna a jemu...
2. Samuel 13:4...synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon....
2. Samuel 13:5... řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych...
2. Samuel 13:6...Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David...
2. Samuel 13:7...mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslalTámar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona...
2. Samuel 13:8...do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo." Támar tedy šla do domu svého bratra Amnona. Zatímco ležel a...
2. Samuel 13:10...pryč!" zvolal. Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy...
2. Samuel 13:19...šaty totiž nosívaly královy panenské dceryTámar si posypala hlavu popelem a tu zdobenou suknici na...
2. Samuel 13:20...- vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma....
2. Samuel 13:22...totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v Baal-chacoru poblíž...
2. Samuel 13:32... ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad...
2. Samuel 14:27...se narodili tři synové a jedna dcera jménem Támar; vyrostla z překrásná žena. Abšalom byl v...
1. Letopisů 2:4...odporný, a tak ho nechal zemřít. Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy...
1. Letopisů 3:9...synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna...
Ezechiel 47:18...Gileádem a zemí Izraele k Mrtvému moři po Támar. To je východní strana. Na jihu povede hranice od...
Ezechiel 47:19...To je východní strana. Na jihu povede hranice od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka...
Ezechiel 48:28... Na jihu povede hranice podél Gádova území od Támar k vodám Meriby v Kádeši a dál podél Egyptského potoka...
Matouš 1:3...a jeho bratry, Juda zplodil Perese a ZerachaTámar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |