Svádí li

Hledám varianty 'svádí li' [ svádíte (2) svádíš (1) svádíme (1) svádím (1) svádí (8) svádět (4) svádělo (1) sváděli (4) sváděla (4) sváděl (5) svádějí (3) | li ]. Nalezeno 8 veršù.
1. Samuel 2:24...ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh...
Matouš 5:28 vám však říkám, že každý, kdo by se chtivě podíval na ženu, s zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro tebe lepší, aby zahynul jeden tvůj úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla.
Matouš 5:29...na ženu, s zcizoložil ve svém srdciSvádí-li tvé pravé oko, vyloupni je a zahoď pryč. Je pro...
Matouš 5:30...úd, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do peklaSvádí-li tvá pravá ruka, usekni ji a zahoď pryč. Je pro...
Matouš 16:23...odvrátil a řekl Petrovi: "Odstup ode , sataneSvádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."...
Matouš 18:7Běda světu kvůli pohoršením! Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě nohy a být uvržen do věčného ohně.
Matouš 18:8...běda člověku, skrze kterého pohoršení přicházíSvádí-li tedy tvá ruka nebo noha, usekni ji a zahoď od...
Filipským 1:30...v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěliSvádíte stejný boj, jaký jste viděli u , a jak slyšíte,...

Slova obsahující svádí li: svádí (8) svádím (1) svádíme (1) svádíš (1) svádíte (2) | acaliášova (2) ačkoli (85) adalia (1) altalia (1) amfipolis (1) ampliata (1) areli (2) arelijský (1) arieli (3) asaeli (1) atalia (11) ataliáš (1) ataliášův (1) atalie (1) atalií (1) ataliou (1) attalie (1) baali (1) baalis (1) baclitovi (1) báli (23) balili (1) balzamovali (1) bazilišek (1) baziliška (1) bázlivé (2) bázliví (1) bažili (1) bdelium (1) bealiáš (1) bedlivě (3) běhali (2) beliálem (1) bělič (1) běliče (1) běželi (3) bili (13) blížili (2) bližní (5) bližního (53) bližních (1) bližním (11) bližními (2) bližnímu (31) bližší (2) bloudili (5) bodali (1) bodli (1) bohatli (1) bojovali (18) bořili (1) bourali (1) bouřili (3) bouřlivé (1) bouřlivý (2) brali (4) bránili (3) brodili (1) brojili (1) budili (1) buvoli (1) bydleli (54) bydli (4) bydlili (2) bydliště (3) bydlištěm (1) byli (593) bylin (1) bylina (4) bylinami (2) bylině (1) bylinu (1) byliny (12) bývali (16) celičká (1) cibuli (1) cíli (4) cítili (2) cizoložili (1) cokoli (97) cokoliv (1) ctili (14) ctiteli (2) čehokoli (11) čekali (10) čekávali (1) čelil (1) čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) čelit (5) čemkoli (1) čemukoli (1) čerpali (1) četli (2) číhali (3) čili (3) čímkoli (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |