Sukot

Hledám varianty 'sukot' [ sukot ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 33:17...svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydalSukotu. Tam si postavil dům a pro svůj dobytek zhotovil...
Jozue 13:27...k pomezí Debiru; v údolí pak Bet-ram, Bet-nimraSukot a Cafon se zbytkem království chešbonského krále...
2. Královská 17:30...svých obětních výšinách. Babylóňané si udělali Sukot-benot, obyvatelé Kútu si udělali Nergala, Chamáťané...
Žalmy 60:8...ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je...
Žalmy 108:8...ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je...

Slova obsahující sukot: sukot (5) sukotem (2) sukotských (1) sukotským (2) sukotští (2) sukotu (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |