Studem

Hledám varianty 'studem' [ studem (2) stud (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 35:26...stydí se všichni, kdo se radují z mého neštěstíStudem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se proti mně...
Jeremiáš 6:15...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Ne, oni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou mezi...
Jeremiáš 51:51..."Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože do svatyně Hospodinova domu vnikli cizáci."...
Micheáš 3:7...budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře zakryjí, protože jim Bůh neodpoví." jsem...
Sofoniáš 3:5...na světlo svůj soud; zlosyn však neví, co je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |