Strhejte

Hledám varianty 'strhejte' [ strhejte (1) strhám (1) strhali (2) strhala (1) strhal (2) strhají (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 32:2... který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a...
Exodus 32:3...a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich...
Soudců 16:12...přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako nitě. Dalila pak Samsonovi vyčítala: "...
Jeremiáš 2:20...Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi strhala: ‚Nebudu sloužit!' říkalas. Na kdejakém vyšším...
Jeremiáš 5:5...jako druhý své jho rozlámali, postroje ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je...
Ezechiel 13:20...páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pastiStrhám vám je z paží a propustím ty, které jste lapaly jako...
Ezechiel 16:39... aby zbořili tvé stánky a zničili tvé svatyňkyStrhají z tebe šaty, seberou ti šperky a nechají nahou a...
Ezechiel 23:26...tvé syny i dcery a spálí tvé potomky v ohniStrhají z tebe šaty a seberou ti šperky. Tak skoncuji s...
Skutky 16:22...proti nim postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, jsou zbiti holemi. Po mnoha...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |