Středozemním

Hledám varianty 'středozemním' [ středozemnímu (13) středozemním (1) středozemního (6) středozemní (3) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 23:31... Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště k řece Eufrat, neboť...
Numeri 34:6...dosáhne k moři. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice....
Numeri 34:7...hranice. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór a odtud dál k...
Deuteronomium 11:24...Libanonu a od veliké řeky, řeky Eufrat, ke Středozemnímu moři. Nikdo před vámi neobstojí; Hospodin,...
Deuteronomium 34:2... zemi Efraima a Manasese, celé území Judy ke Středozemnímu moři, Negev i údolní rovinu Palmového města...
Jozue 1:4...řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého...
Jozue 5:1...břehu Jordánu a všichni kananejští královéStředozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izraele...
Jozue 9:1...Jordánu, na horách, v podhůří a po celém pobřeží Středozemního moře před Libanonem - král chetejský,...
Jozue 15:4...hranice vede Egyptským potokem, dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hranice. Východní...
Jozue 15:12... než dosáhne k moři. Západní hranici tvoří Středozemní moře a jeho pobřeží. To jsou hranice okolo synů...
Jozue 15:47...a osadami k Egyptskému potoku a k pobřeží Středozemního moře. Na horách: Šamir, Jatir, Socho...
Jozue 16:3...Bet-choronu a dále ke Gezeru, dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové...
Jozue 17:9...vede po severní straně potoka, dosáhne ke Středozemnímu moři. Jižní strana patří Efraimovi a severní...
Jozue 19:29...městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke Středozemnímu moři v oblasti Achzíbu. Patří sem také Uma,...
Jozue 23:4...národů, které jsem vyhladil - od Jordánu ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Sám Hospodin, váš...
1. Královská 5:23...přání. služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je,...
Ezechiel 47:10...mít tolik druhů ryb a takové množství jako ve Středozemním moři. Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou...
Ezechiel 47:15...jsou hranice země: Na severu povede hranice od Středozemního moře přes Chetlon a Lebo-chamát k Cedadu a...
Ezechiel 47:19...v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude...
Ezechiel 47:20...je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu naproti Lebo-chamátu. To je...
Ezechiel 48:28...v Kádeši a dál podél Egyptského potoka ke Středozemnímu moři. Toto je země, kterou rozdělíte jako...
Joel 2:20...- jeho přední voj do Moře mrtvého, zadní pak do Středozemního; a vzejde z něho smrad a puch." Ano, on...
Zachariáš 14:8...polovina k Mrtvému moři na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě tak jako v...

Slova obsahující středozemním: středozemním (1) středozemnímu (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |