Stáčí

Hledám varianty 'stáčí' [ stáčí (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jozue 15:3... prochází Checronem, vystupuje k Adarustáčí se ke Karce a pokračuje k Acmoně. Dál pak hranice...
Jozue 15:7...z údolí Achor k Debiru a dále na sever, kde se stáčí ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim na jižní straně...
Jozue 15:10...k Baale (což je Kiriat-jearim). Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél...
Jozue 16:6...vede k moři. Od Michmetatu na severu se hranice stáčí na východ u Taanat-šíla a míjí ho východně od...
Jozue 18:14... Zde na západní straně mění hranice směrstáčí se na jih od hory ležící jižně od Bet-choronu a sahá...
Jozue 18:17...hřebeni Jebusejců na jihu a dolů k En-rogeluStáčí se na sever a míří k En-šemeši a dále ke Gelilotu...
Jozue 19:13...od Gat-cheferu a Et-kacinu, směřuje k Rimonustáčí se k Neji. Kolem se hranice otáčí a probíhá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |