Spusťte

Hledám varianty 'spusťte' [ spusťte (1) spustit (1) spustím (2) spustili (11) spustila (5) spustil (4) spustí (5) ]. Nalezeno 28 veršù.
Genesis 24:18..." "Jen se napij, pane," odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla:...
Genesis 24:46... Když jsem pak řekl: ‚Dej mi prosím napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; ...
Exodus 9:22...ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní...
Exodus 9:23..." Mojžíš napřáhl svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To...
Jozue 2:15...zem, zachováme se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je tedy oknem po provaze; její dům byl totiž v...
Jozue 2:18...z karmínových provázků do okna, kterým jsi nás spustila, a neshromáždíš k sobě domů svého otce, matku,...
1. Samuel 4:5...Hospodinovy smlouvy do tábora, všechen Izrael spustil mohutný pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik...
1. Samuel 19:12...v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal na útěk a uprchl. Míkal...
2. Samuel 17:18...muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla otvor studny plachtou...
1. Královská 18:45...nebe pozvolna zčernalo mračny, zvedl se vítrspustil se liják. Achab zapřáhl a vyrazil do Jizreelu. S...
Izaiáš 5:29...jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčí a chytí úlovek, odvlečou ho pryč a nikdo...
Jeremiáš 38:6...prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoříspustili tam Jeremiáše na provazech. V jímce nebyla voda,...
Jeremiáš 38:11...našel nějaké staré hadry a roztrhané šatyspustil je na provazech Jeremiášovi do jímky. "Podlož si ty...
Jeremiáš 47:2...budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí křik před dusotem kopyt koní, před lomozem jejich...
Jeremiáš 50:15...Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti HospodinuSpusťte pokřik ze všech stran: se vzdal! Jeho bašty...
Ezechiel 13:13...zuřivosti rozpoutám větrnou bouři, ve svém hněvu spustím dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu...
Ezechiel 21:27... postavit beranidla, dát rozkaz k vražděníspustit válečný pokřik, postavit beranidla proti branám,...
Ezechiel 27:28... I břehy pevniny se zachvějí, tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i...
Ezechiel 27:32...budou plakat nad tebou a trpce se dají do křikuSpustí nad tebou truchlivý žalozpěv a zazpívají o tobě:...
Marek 2:4... kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým spustili dolů. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl...
Lukáš 5:5...noc a nic jsme nechytili. Ale když to říkáš tyspustím sítě." Jakmile to udělali, nabrali takové množství...
Lukáš 5:19...davu nenašli jinou možnost, vylezli na střechuspustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před...
Skutky 9:25...chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzalispustili ho v koši přes hradbu. Saul se tedy vrátil do...
Skutky 27:17... Ze strachu, aby nenarazili na Syrtskou mělčinuspustili vlečnou kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi...
Skutky 27:28...půlnoci měli námořníci dojem, že se blíží zeměSpustili olovnici a naměřili dvacet sáhů; o kousek dál ji...
Skutky 27:29...sáhů. Z obavy, abychom nenarazili na útesyspustili ze zádi čtyři kotvy a toužebně očekávali den....
Skutky 27:30... že chtějí roztahovat kotvy také z přídispustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům:...
2. Korintským 11:33...město, aby zajal. Oknem v hradbě ale spustili dolů v koši, a tak jsem mu utekl. Musím se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |