Spočítali

Hledám varianty 'spočítali' [ spočítej (1) spočítat (10) spočítány (2) spočítáno (1) spočítali (3) spočítal (3) spočítá (6) ]. Nalezeno 25 veršù.
Genesis 15:5...Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebispočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal:...
Leviticus 25:27...a získá, co je potřeba k jeho vykoupení,  spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu...
Leviticus 25:50...a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupilspočítá roky od svého prodeje do léta milosti. Jeho výkupní...
Leviticus 25:52...koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo letspočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním...
Leviticus 27:18...ceně. Zasvětí-li své pole po létě milostispočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti,...
Leviticus 27:23...pole, které není z jeho dědičné polnostispočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a...
Soudců 21:9...na shromáždění nepřišel nikdo z Jábeš-gileáduSpočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam...
1. Královská 3:8...lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat. Dej tedy svému služebníku chápavé srdce, aby...
1. Královská 8:5...Truhlu, obětoval tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli...
2. Královská 12:11...knězem a stříbro přinesené do Hospodinova chrámu spočítali a zabalili. Odměřené stříbro pak předávali...
2. Královská 22:4...chrámu s pokynem: "Jdi k nejvyššímu knězi,  spočítá stříbro přinesené do Hospodinova chrámu, které od...
1. Letopisů 23:3...vůdce Izraele spolu s kněžími a levity. Nechal spočítat levity od třicetiletých výše a jejich počet činil...
Ezdráš 8:34...syna Ješuova, a Noadiáše, syna Binuiho. Vše bylo spočítáno, zváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když...
Job 14:5...nečisté v čisté obrátit? Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu...
Job 25:3...pokoj na svých výšinách. se snad jeho vojsko spočítat? Je někdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad...
Job 38:37...rozum do kohouta? Kdo tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach...
Žalmy 22:18...i nohy mi probodli, všechny kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o...
Žalmy 48:13...Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho paláce...
Žalmy 105:34...Na jeho rozkaz přilétly kobylky, nemožné bylo spočítat housenky! Sežraly jim v zemi všechny rostliny,...
Izaiáš 10:19...zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se...
Ozeáš 2:1...jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou...
Matouš 10:30...na zem bez vědomí vašeho Otce. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste...
Lukáš 12:7...z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste...
Lukáš 14:28...chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda na její dokončení? Jinak, kdyby...
Skutky 19:19...své knihy a přede všemi je pálili. Když pak spočítali jejich cenu, zjistili, že stály padesát tisíc...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |