Spěchal

Hledám varianty 'spěchal' [ spěchala (1) spěchal (5) spěchají (6) spěchá (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Deuteronomium 33:26... Nikdo není jako Bůh, Ješurune! Na pomoc tobě spěchá nebem, brázdí oblaka ve slávě své! Odvěký Bůh je...
1. Samuel 21:9...sebou meč ani jinou zbraň, protože králův rozkaz spěchal." Kněz odpověděl: "Je tu meč Filištína Goliáše,...
2. Letopisů 26:20...Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu, jak ho Hospodin ranil. Král Uziáš...
Ester 6:12...se pak vrátil do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman...
Žalmy 16:4... mám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen rozmnožují svá trápení! Nezúčastním se...
Přísloví 1:16...- jejich nohy běží k neštěstí, k prolití krve spěchají! Líčit síť před očima ptáků je jistě zcela...
Přísloví 18:6...nevinného o právo připravit. Tupcova ústa spěchají k hádkám, jeho rty po výprasku volají. Tupci jsou...
Přísloví 23:28...lupič ve skrytu na kořist číhá, řady nevěrníků spěchá rozmnožit! Čí to "au" a čí to "oj"? Čí ten křik a čí...
Přísloví 28:20...vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde. Stranit někomu jistě...
Píseň 2:8...- můj milý! Hle - se blíží, přes hory skáčespěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se....
Izaiáš 49:17...mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti, kdo bořili a ničili, jsou pryč. Pozvedni...
Izaiáš 59:7...dlaních lpí násilí. Jejich nohy běží k neštěstíspěchají prolévat krev nevinných. Jejich myšlenky jsou jen...
Daniel 6:20...noc nespal. Ráno hned za úsvitu král vstalspěchal ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil, zavolal...
Marek 6:25...hlavu Jana Křtitele!" řekla matka. A tak hned spěchala za králem a žádala: "Chci, abys mi hned teď...
Skutky 20:16...rozhodl minout Efes, aby se v Asii nezdrželSpěchal do Jeruzaléma, kam se chtěl dostat pokud možno na...
Římanům 3:15...kletby z úst jim tryskají." "Prolévat krev spěchají jejich nohy, zkáza a bída jsou jejich průvodci...

Slova obsahující spěchal: nespěchal (2) nespěchali (1) nespěchalo (1) odspěchal (3) přispěchal (3) spěchal (5) spěchala (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |