Spěšně

Hledám varianty 'spěšně' [ spěšně ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 41:14...byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa zavolatSpěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si...
Exodus 10:16...nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal Mojžíše a Árona. "Provinil jsem se proti...
Jozue 4:10... přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla...
2. Letopisů 26:20...něj podíval a hle - na čele měl malomocenstvíSpěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal ven kvůli tomu,...
Ester 6:14... když vtom dorazili královi eunuchovéspěšně Hamana odvedli na hostinu, kterou vystrojila Ester. ...
Lukáš 1:39... anděl odešel. V těch dnech pak Marie vstalaspěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do...

Slova obsahující spěšně: spěšně (6) úspěšně (4) úspěšnější (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |