Sotva

Hledám varianty 'sotva' [ sotva ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 44:4...za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěniSotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu:...
Genesis 48:10..." (Izraelovy oči byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a...
Numeri 16:31... pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!" Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila...
Deuteronomium 28:56... která se dříve pro samý útlocit a choulostivost sotva dotkla země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po...
1. Samuel 14:29... "Jen se podívejte, jak se mi rozjasnily očisotva jsem ochutnal trochu medu. Co teprve, kdyby se dnes...
2. Samuel 13:36...synové! Stalo se, jak říkal tvůj služebník." Sotva to dořekl, opravdu dorazili královští synové s...
2. Samuel 16:1... právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom.  Sotva David minul vrchol hory, hle - naproti mu jde Cíba,...
1. Královská 12:18...ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak...
2. Královská 6:33...je držte. Slyším, jak mu jde v patách jeho pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí...
2. Letopisů 10:18...ho společně ukamenovali k smrti. Král Rechoboám sotva stačil naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak...
Job 33:14...Bůh totiž mluví jednou i podruhé, člověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá...
Přísloví 13:8... Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo spravedlivých svítí vesele, svíce...
Kazatel 5:19...to Boží dar! Komu Bůh dává do srdce radost, ten sotva pomyslí na krátkost života. Je hrozná věc, kterou...
Izaiáš 2:22...zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže,...
Izaiáš 28:9...snaží poučit? Komu chce vykládat své poselstvíSotva odkojeným mrňousům, právě odstaveným od prsů? Prý: To...
Izaiáš 40:24...obrací, soudcové země jsou pro něj nicotníSotva jsou zasazeni, sotva zaseti, sotva zapustí v zemi...
Pláč 2:11...panny svěsily hlavy k zemi. Pro slzy  sotva vidím, útroby se chvějí. Srdce mi puká nad ranami,...
Daniel 5:6... zbledl hrůzou. Kolena se mu roztřásla, že se sotva držel na nohou. Vykřikl, přivedou kouzelníky, mágy...
Daniel 8:5...celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi očimasotva se země dotýkal. Jakmile se přiblížil k tomu...
Matouš 9:32...oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemiSotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka...
Lukáš 9:39...začne křičet. Zmítá jím, pěnu u ústSotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé...
Římanům 5:7...bezbožné ještě v době, kdy jsme byli bezmocníSotva kdo zemře za spravedlivého, i když za dobrého člověka...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |