Solném

Hledám varianty 'solném' [ solných (1) solný (2) solném (3) solného (3) solné (1) solná (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 19:26...žena se však ohlédla zpět a proměnila sesolný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu...
2. Samuel 8:13... David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde porazil 18 000 Edomců. Umístil mezi...
2. Královská 14:7...vlastní hřích." To on porazil 10 000 EdomcůSolném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na...
1. Letopisů 18:12... syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc EdomcůSolném údolí. Umístil v Edomu posádky a všichni Edomci se...
2. Letopisů 25:11...Amaciáš sebral odvahu a odvedl vlastní vojsko do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10...
Job 39:6...mu za domov pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí...
Žalmy 60:2...z Mezopotámie a z Cóby a Joáb se vrátil do Solného údolí, kde porazil dvanáct tisíc Edomců. Zavrhl jsi...
Žalmy 107:34...pouště, vodní prameny v suchopár, úrodnou zemisolné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam. Pouště zas...
Jeremiáš 17:6...přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný, kdo spoléhá na...
Sofoniáš 2:9... Amonovi synové jako Gomora: hájemství kopřivsolných jam, věčná pustina! Pozůstatek mého lidu je...
Jakub 3:12...plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |