Slibovali

Hledám varianty 'slibovali' [ slibují (1) slibuji (1) slibuje (2) slibovali (1) sliboval (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Nehemiáš 10:30... vydaného skrze Božího služebníka MojžíšeSlibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání...
Žalmy 85:9...záchranou! Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se...
Žalmy 89:4...vstupuji do smlouvy, svému služebníku Davidovi slibuji: Tvé potomstvo ustanovím navěky, po všechna...
Lukáš 1:70...roh spásy v domě svého služebníka Davida, jak to sliboval ústy svých svatých proroků, kteří byli od věků....
Židům 12:26...z nebe. Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: "Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem." A...
2. Petr 2:19...lidi, kteří právě unikli životu v bluduSlibují jim svobodu, ale sami jsou otroky zkázy - čemukoli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |