Slepec

Hledám varianty 'slepec' [ slepec (4) slepče (1) slepci (8) slepce (8) ]. Nalezeno 20 veršù.
Deuteronomium 28:29...a pomatením mysli. I v poledne budeš tápat jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po...
2. Samuel 5:6... Ti Davidovi řekli: "Sem se nedostaneš - i slepci a mrzáci odrazí!" Prohlašovali, že se tam David...
2. Samuel 5:8...zaútočit na Jebusejce, ten na ty mrzákyslepce udeří vodním tunelem!" Velice totiž Davida popudili....
Izaiáš 56:10...zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí slepci, nevědí vůbec nic; všichni jsou němí jako psi, co...
Jeremiáš 31:8... od konců světa je shromáždím. Mezi nimislepce a mrzáky, těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem...
Sofoniáš 1:17...baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti Hospodinu hřešili. Krev se z...
Matouš 9:27...po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!" Když...
Matouš 9:28...se nad námi, synu Davidův!" Když došel domůslepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se...
Matouš 20:30...za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že tudy jde Ježíš, vykřikli: "Pane,...
Matouš 23:17...při chrámovém zlatu, ten je zavázán.' BlázniSlepci! Co je větší - zlato, nebo chrám, který to zlato...
Matouš 23:19...přísahá na dar ležící na něm, ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar...
Matouš 23:26...jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i...
Marek 8:22...Když přišli do Betsaidy, přivedli k němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a...
Marek 8:23...němu slepce a prosili ho, aby se ho dotkl. Vzal slepce za ruku a odvedl ho za vesnici. Plivl mu na oči,...
Marek 10:49...se zastavil a řekl: "Zavolejte ho." A tak toho slepce zavolali. "Vzchop se!" říkali mu. "Vstávej, volá...
Marek 10:51...pro tebe udělat?" "Rabboni, vidím!" odpověděl slepec. Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra uzdravila." A on...
Lukáš 18:35... o čem mluví. Když přicházel k Jerichu, jeden slepec tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející...
Jan 9:13...se. "Nevím," odpověděl. A tak toho bývalého slepce přivedli k farizeům. Toho dne, kdy Ježíš udělal...
Jan 9:17...A tak se rozdělili na dva tábory. Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel...
Jan 9:24...dospělý, ptejte se jeho.") A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: "Vyznej před Bohem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |