Sledujte

Hledám varianty 'sledujte' [ sledujte (2) sledují (4) sleduji (1) sleduješ (1) sleduje (4) sleduj (2) sledovat (5) sledovali (3) sledoval (5) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se...
Soudců 7:17...a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co . dojdu k okraji tábora,...
Růt 2:9... Neodcházej odsud, ale drž se u mých děvečekSleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi....
1. Královská 8:5...tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
2. Královská 10:16...vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnousleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v...
2. Letopisů 5:6...tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
Job 7:18...rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu ...
Job 23:11... vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějísledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem...
Job 24:23...pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a...
Job 32:12...jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste...
Job 34:21...pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí....
Žalmy 10:8...nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na...
Žalmy 56:7... přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajněsledují kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou...
Žalmy 81:14...raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na...
Žalmy 101:2... chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít...
Žalmy 139:3...vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkámSleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se...
Přísloví 5:21...všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech...
Přísloví 15:3...oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však...
Izaiáš 21:7... jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na...
Izaiáš 34:1... národy, to slyšíte, pozorně to, lidésledujte! poslouchá země i všechno v , svět i vše, co...
Pláč 4:18...vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránitSledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel...
Daniel 8:15...bude svatyně znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede...
Joel 2:8...se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich...
Abakuk 2:1... Budu držet svoji stráž, na baště budu státsledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na...
Marek 3:2...do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukouSledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli...
Lukáš 14:1...do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený...
Lukáš 20:20... že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako...

Slova obsahující sledujte: následujte (6) nenásledujte (3) sledujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |