Sleduj

Hledám varianty 'sleduj' [ sledujte (2) sledují (4) sleduji (1) sleduješ (1) sleduje (4) sleduj (2) sledovat (5) sledovali (3) sledoval (5) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 14:14...služebníků, narozených v jeho domě, a sledoval ty krále k Danu. Abram a jeho služebníci se...
Soudců 7:17...a do toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte a dělejte, co . dojdu k okraji tábora,...
Růt 2:9... Neodcházej odsud, ale drž se u mých děvečekSleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi....
1. Královská 8:5...tolik bravu i skotu, že nešlo spočítat ani sledovat, kolik ho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
2. Královská 10:16...vytáhl ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnousleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v...
2. Letopisů 5:6...tolik ovcí, koz a býčků, že nešlo počítat ani sledovat, kolik toho bylo. Kněží pak vnesli Truhlu...
Job 7:18...rána se o něj zajímáš, každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode odvrátíš svůj zrak? Ani slinu ...
Job 23:11... vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějísledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z . Nevzdálil jsem...
Job 24:23...pocit bezpečné opory, jeho oči však jejich cestu sledují. Načas se vyvýší, a hned jsou pryč, sníženi budou a...
Job 32:12...jste hledali správná slova, pozorně jsem vás sledoval. Joba však nikdo z vás usvědčit neuměl, nikdo jste...
Job 34:21...pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí....
Žalmy 10:8...nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na...
Žalmy 56:7... přemýšlejí stále, jak mi uškodit. Číhají tajněsledují kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou...
Žalmy 81:14...raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil, na...
Žalmy 101:2... chci zpívat žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy navštívíš? Ve vlastním domě chci žít...
Žalmy 139:3...vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkámSleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se...
Přísloví 5:21...všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech...
Přísloví 15:3...oči vidí všude, vše zlé i dobré pozorně sledují. Krotký jazyk je stromem života, je-li však...
Izaiáš 21:7... jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně, velmi pozorně!" A strážný zvolal: "Na...
Izaiáš 34:1... národy, to slyšíte, pozorně to, lidésledujte! poslouchá země i všechno v , svět i vše, co...
Pláč 4:18...vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránitSledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven. Přišel...
Daniel 8:15...bude svatyně znovu obnovena." Daniel jsem sledoval to vidění a snažil se je pochopit, když vtom přede...
Joel 2:8...se neodchýlí. Jeden do druhého nevráží, každý sleduje svůj cíl, a i když na obranu narazí, neřídne jejich...
Abakuk 2:1... Budu držet svoji stráž, na baště budu státsledovat, abych poznal, jak ke mně promluví a jak odpoví na...
Marek 3:2...do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukouSledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli...
Lukáš 14:1...do domu jednoho z předních farizeů, pečlivě ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený...
Lukáš 20:20... že to podobenství vyprávěl o nich. Dali ho tedy sledovat. Poslali špehy, kteří se měli tvářit jako...

Slova obsahující sleduj: následuj (7) následuje (8) následujeme (1) následuješ (1) následujete (1) následují (6) následující (12) následujícího (5) následujícím (1) následujte (6) nenásleduje (1) nenásledujte (3) nepronásleduje (1) pronásleduj (4) pronásleduje (3) pronásleduješ (7) pronásleduji (1) pronásledují (8) pronásledující (1) sleduj (2) sleduje (4) sleduješ (1) sleduji (1) sledují (4) sledujte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |