Siserovi

Hledám varianty 'siserovi' [ siserovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Soudců 4:18...Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke...
Soudců 5:20...neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti Siserovi válčily ze svých drah. Kíšonský potok ty krále...
Soudců 5:26...sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu. Dala Siserovi ránu, rozbila hlavu, spánky skrz naskrz probila. K...
Ezdráš 2:53... synové Charšovi, synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi, synové Neciachovi, synové...
Nehemiáš 7:55... synové Charšovi, synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi, synové Neciachovi, synové...
Žalmy 83:10...Lotovy!séla Proveď jim to, co provedls MidiánuSiserovi a Jabínovi u potoka Kíšonu. Rozprášeni byli...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |