Sinajské

Hledám varianty 'sinajské' [ sinajské (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Leviticus 7:38...Izraele, aby obětovali své dary Hospodinu na Sinajské poušti. Hospodin promluvil k...
Numeri 1:1...Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po...
Numeri 1:19... jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl a tolik jich bylo: Synové Rubena,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |