Sidonci

Hledám varianty 'sidonci' [ sidonci ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 3:9...odebrali zem od potoka Arnon k hoře Hermon. (Sidonci říkají Hermonu Sirion, kdežto Emorejci mu říkají...
Soudců 10:12...sužovali Egypťané, Emorejci, Amonci, FilištíniSidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak...
Soudců 18:7...Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a že je nikdo v celém...
1. Královská 5:20...sám víš, nikdo u nás neumí kácet stromy tak jako Sidonci." Když Chíram uslyšel Šalomounova slova, byl velmi...
Ezechiel 27:8...a šarlat přikrývá z břehů elišského ostrovaSidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z Týru tví...
Ezechiel 32:30...Budou tam všichni severní vladaři spolu se všemi Sidonci. Přes hrůzu, již budili svou udatností, sestoupili...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |