Sichonovi

Hledám varianty 'sichonovi' [ sichonovi ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 21:21... Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi se slovy: "Chtěl bych projít tvou zemí....
Deuteronomium 2:26...úzkostí." Tehdy jsem z pouště Kedemot vyslalSichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl...
Deuteronomium 3:6... jako jsme to učinili chešbonskému králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i děti....
Jozue 2:10...provedli oběma emorejským králům v ZajordáníSichonovi a Ogovi, které jste vyhladili jako proklaté. Jak...
Jozue 9:10...králům v Zajordání - chešbonskému králi Sichonovi a bášanskému králi Ogovi v Aštarotu. Proto nám...
Soudců 11:19... Tehdy Izrael vyslal posly k emorejskému králi Sichonovi sídlícímu v Chešbonu. Izrael mu řekl: ‚Nech nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |