Sichonem

Hledám varianty 'sichonem' [ sichonem ]. Nalezeny 4 verše.
Numeri 21:34...s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, který bydlel v Chešbonu." A tak jej pobili i s...
Deuteronomium 3:2...s ním, jako jsi naložil s emorejským králem Sichonem, sídlícím v Chešbonu." Hospodin, náš Bůh, tehdy...
Deuteronomium 31:4...s nimi naloží, jako naložil s emorejskými králi Sichonem a Ogem, které vyhladil, i s jejich zemí. ti je...
Jozue 12:5...pomezí a také polovinu Gileádu hraničícího se Sichonem, králem Chešbonu. Mojžíš, Hospodinův služebník, je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |