Sichona

Hledám varianty 'sichona' [ sichona ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 21:26...vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším králem Moábu a vzal mu...
Numeri 21:29...synů učinil běžence, ze svých dcer zajatkyně Sichona, krále Emorejců. Svrhli jsme je, zničeno vše od...
Numeri 32:33...Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy...
Deuteronomium 1:4... přikázal. Poté, co porazil emorejského krále Sichona sídlícího v Chešbonu a bášanského krále Oga...
Deuteronomium 2:24...jsem do tvé ruky chešbonského krále, Emorejce Sichona, i jeho zem. Začni ji obsazovat, dej se s ním do...
Deuteronomium 2:31...mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji podmaňovat a obsaď ji."...
Deuteronomium 4:46...naproti Bet-peoru, v zemi emorejského krále Sichona, sídlícího v Chešbonu. Toho Mojžíš se syny Izraele...
Jozue 13:10...k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, k hranicím Amonců. Dále...
Jozue 13:21...roviny a celé království emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porazil stejně...
Jozue 13:27...a Cafon se zbytkem království chešbonského krále Sichona (východní břeh Jordánu k okraji Galilejského...
Soudců 11:21...napadl Izrael. Hospodin, Bůh Izraele, však vydal Sichona i celé jeho vojsko do rukou Izraeli, takže je...
1. Královská 4:19... spravoval zemi Gileád, zemi emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga; celou zemi pak spravoval...
Nehemiáš 9:22... každý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále Bášanu....
Žalmy 135:11...národy a mocné krále zbil - emorejského krále Sichona i Oga, krále Bášanu, a všechny krále v Kanaánu....
Žalmy 136:19...- jeho láska trvá navěky! Emorejského krále Sichona- jeho láska trvá navěky! I Oga, krále Bášanu - jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |