Shlédni

Hledám varianty 'shlédni' [ shlédni (3) shlédne (1) shlédl (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 14:24...nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z ohnivého a oblakového sloupu na tábor Egypťanů a...
Deuteronomium 26:15...zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázalShlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej...
1. Samuel 1:11...tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na !...
1. Samuel 9:16...Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky FilištínůShlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich...
1. Královská 8:28...- čím méně tento chrám, který jsem postavilShlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby,...
2. Královská 13:23...Hospodin se ale nad nimi smiloval. Slitoval seshlédl na kvůli své smlouvě s Abrahamem, Izákem a...
2. Letopisů 6:19...- čím méně tento chrám, který jsem postavilShlédni však na modlitbu svého služebníka a na jeho prosby,...
Žalmy 102:20... slaví Hospodina ti, kteří budou stvořeni, že shlédl dolů ze svých svatých výšin, Hospodin z nebe že...
Pláč 3:50... ten proud nemůže přestat, dříve než Hospodin shlédne shůry, než se podívá na nás. Ach, jak jsem ztrápený...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |