Sezval

Hledám varianty 'sezval' [ sezvěte (1) sezval (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Samuel 13:23...hranice slavnost stříhání ovcí, na kterou sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se...
1. Královská 1:9...ke kameni Zochelet nedaleko pramene En-rogelsezval tam všechny své bratry, královské syny, i všechny...
1. Královská 1:19...ovce, vykrmená telata a množství skotusezval tam všechny královské syny i kněze Abiatara a...
1. Královská 1:25...obětovat skot, vykrmená telata a množství ovcísezval všechny královské syny i vojenské velitele a také...
2. Letopisů 1:2...byl s ním a obdařil ho velkolepou mocí. Šalomoun sezval celý Izrael, velitele tisíců a stovek, soudce i...
Ester 5:10...Mordechaje rozlítil, ale ovládl se a šel domůSezval své přátele, také svou ženu Zereš, a vykládal jim,...
Joel 2:16...svolejte! Shromážděte lid, posvěťte shromážděnísezvěte starce, shromážděte děti i malé kojence. Ženich ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |