Serajáš

Hledám varianty 'serajáš' [ serajáš ]. Nalezeno 9 veršù.
2. Samuel 8:17... a Achimelech, syn Abiatarův, byli kněžímiSerajáš byl písařem a Benajáš, syn Jojadův, velel gardě...
2. Královská 25:23...Išmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn KareachůvSerajáš, syn Tanchumeta Netofského, a Jaazaniáš, syn...
1. Letopisů 4:13...jsou muži Rechabovi. Synové Kenazovi: OtnielSerajáš. Synové Otnielovi: Chatat a Meonotaj, otec Ofry....
1. Letopisů 4:14... Synové Otnielovi: Chatat a Meonotaj, otec OfrySerajáš zplodil Joába, otce řemeslníků žijících v...
1. Letopisů 5:40... Chilkiáš zplodil Azariáše, Azariáš zplodil Serajáše, Serajáš zplodil Jocadaka (a ten odešel do zajetí,...
Nehemiáš 10:3...Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. CidkiášSerajáš, Azariáš, Jeremiáš, Pašchur, Amariáš, Malkiáš...
Nehemiáš 12:1...se Zerubábelem, synem Šealtielovým a s JošuouSerajáš, Jeremiáš, Ezdráš, Amariáš, Maluk, Chatuš...
Jeremiáš 40:8... Jochanan a Jonatan, synové KareachoviSerajáš, syn Tanchumetův, synové Efaje Netofského a...
Jeremiáš 51:59...Toto je slovo, které prorok Jeremiáš svěřil Serajášovi, synu Neriáše, syna Machsejášova. (Serajáš totiž...

Slova obsahující serajáš: serajáš (9) serajáše (5) serajášova (1) serajášově (1) serajášovi (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |