Serach

Hledám varianty 'serach' [ serach ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 46:17...Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. To jsou potomci...
Numeri 26:46...něj kmen malkielský. Ašerova dcera se jmenovala Serach. To jsou rody synů Ašerových. Čítaly 53 400 mužů...
Jozue 19:50...příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách. To město vystavěl a usadil se...
1. Letopisů 7:30...Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach. Synové Beriovi: Cheber a Malkiel, což je otec...

Slova obsahující serach: serach (4) serachu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |