Senacherib

Hledám varianty 'senacherib' [ senacherib ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Královská 18:13...roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je....
2. Královská 19:16... otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine,...
2. Královská 19:36...vstali a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou...
2. Letopisů 32:1...věrně vykonal, přitáhl do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když...
2. Letopisů 32:2...chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží Senacherib a že je rozhodnut napadnout Jeruzalém, svolal...
2. Letopisů 32:9...krále Ezechiáše spolehl. Když potom asyrský král Senacherib s celou svou armádou dobýval Lachiš, vyslal do...
2. Letopisů 32:10...pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte...
2. Letopisů 32:17...jeho služebníku Ezechiášovi ještě další řečiSenacherib psal dopisy, jimiž haněl Hospodina, Boha Izraele...
Izaiáš 36:1...roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je....
Izaiáš 37:17... otevři své oči a viz. Slyšel jsi, co vzkázal Senacherib, jak urážel živého Boha? Je to tak, Hospodine,...
Izaiáš 37:37...vstali, a hle - všude samé mrtvoly! Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryč a zůstal v Ninive. Jednou...

Slova obsahující senacherib: senacherib (11) senacheriba (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |