Semových

Hledám varianty 'semových' [ semův (2) semových (1) semovi (4) semova (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 9:26...otroků!" Řekl také: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Semův, jemuž bude Kanaán otročit! Kéž Bůh rozšíří Jáfeta,...
Genesis 9:27...Kéž Bůh rozšíří Jáfeta, bydlí ve stanech Semových, jemuž bude Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe...
Genesis 10:21...podle svých rodů, jazyků, zemí a národnostíSemovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta,...
Genesis 10:22... bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomciSemovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram....
Genesis 10:31...směrem k hoře Sefar na východě. To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. To jsou...
Genesis 11:10...je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let...
1. Letopisů 1:17... Semarejce a Chamatejce. Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi:...
Lukáš 3:36...syna Šelacha, syna Kainana, syna Arpakšada, syna Semova, syna Noemova, syna Lámechova, syna Matuzaléma, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |