Sehnul

Hledám varianty 'sehnul' [ sehnul (2) sehnout (1) sehni (3) sehne (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 49:15... jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem, otrokem! Dan...
2. Samuel 22:17...před řevem Hospodina, před jeho dechem zuřivýmSehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil...
Žalmy 18:17...řevem tvým, Hospodine, před tvým dechem zuřivýmSehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil...
Žalmy 69:24...v očích zatmí, tak aby neviděli, jejich bedra sehni navždycky! Vylij na své rozhněvání, plamen tvé...
Izaiáš 51:23...však do ruky tvých trapičů, kteří ti říkali: "Sehni se, přejdeme!" a tys jim nastavovala hřbet jako...
Marek 1:7...přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu řemínek sandálu. jsem vás křtil...
Římanům 11:10...v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |