Sedmadvacátého

Hledám varianty 'sedmadvacátého' [ sedmadvacátém (1) sedmadvacátého (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 16:10... Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabil a začalsedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj....
1. Královská 16:15...se, jak známo, píše v Kronice izraelských králůSedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse...
2. Královská 15:1...místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš.  Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad...
2. Královská 25:27...trůn král Evil-merodach. Ten ještě téhož rokusedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského...
Ezechiel 29:17...Panovník Hospodin." Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |