Sedávala

Hledám varianty 'sedávala' [ sedávat (1) sedáváš (1) sedávalo (1) sedávali (2) sedávala (1) sedával (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 16:3...nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě? Tam jsme sedávali nad hrnci masa a jídali chléb do sytosti! Vy jste...
Soudců 4:5...Izrael prorokyně Debora, manželka LapidotovaSedávala pod Debořinou palmou mezi Rámou a Bet-elem v...
1. Samuel 20:18... Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl...
Nehemiáš 5:17... muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu všichni...
Žalmy 137:1...trvá navěky! Mezi babylonskými řekami, tam jsme sedávali a plakali, když jsme vzpomínali na Sion. V zemi...
Zachariáš 8:4...zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a stařenky, každý s holí v ruce, jak budou...
Matouš 26:55...zatknout s meči a holemi? Když jsem s vámi denně sedával v chrámu a učil vás, nezatkli jste . Ale to...
Jan 9:8...žebrat, tedy řekli: "Není to snad ten, který tu sedával a žebral?" Někteří říkali, že je to on, a jiní, že...
Skutky 3:10...a chválí Boha, a poznali, že je to ten, který sedával a žebral u Krásné brány. Ohromeni tím, co se mu...
Skutky 14:8...tam šířili evangelium. V Lystře sedával jeden muž. Nemohl na nohy, neboť byl od lůna své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |