Seíru

Hledám varianty 'seíru' [ seíru ]. Nalezeno 15 veršù.
Genesis 33:14...moci stačit děti, dokud nedojdu ke svému pánu do Seíru." Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých...
Genesis 33:16..." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou cestou do Seíru, zatímco Jákob se vydal k Sukotu. Tam si postavil dům...
Deuteronomium 1:44... hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k Chormě. Když jste se pak vrátili, naříkali jste...
Deuteronomium 2:4...svých bratří, synů Ezauových, bydlících na Seíru. Budou se vás bát, ale vy si dávejte dobrý pozor....
Deuteronomium 2:8...jsme obešli své bratry, syny Ezauovy, bydlící na Seíru. Vyhnuli jsme se cestě přes pláň Arava, jež vede od...
Deuteronomium 2:12...za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase původně bydleli Chorejci, ale synové Ezauovi je...
Deuteronomium 2:22...místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když před nimi vyhladil Chorejce, takže je vyhnali a...
Deuteronomium 2:29... jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v Aru. Potom přejdu Jordán do země, kterou...
Deuteronomium 33:2...Izraele. Řekl: "Hospodin přišel ze Sinaje, ze Seíru, jako když slunce vychází, tak jim z pohoří Paran...
Jozue 11:17...podhůří, vše od hory Chalak, jež se zvedáSeíru, po Baal-gád v Libanonském údolí pod horou Hermon....
Jozue 12:7...údolí k hoře Chalak, jež se zvedáSeíru. Tuto zem dal Jozue izraelským kmenům do vlastnictví...
Soudců 5:4... chci zpívat žalm! Když vytáhls, Hospodine, ze Seíru, z edomské pláně když kráčel jsi, země se třásla,...
2. Letopisů 20:23...posledního muže. Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohli k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazili...
2. Letopisů 25:11...do Solného údolí, kde pobil 10 000 obyvatel Seíru. Dalších 10 000 zajali judští vojáci živých a odvedli...
Izaiáš 21:11...zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak dlouho bude noc? Strážný...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |