Schoulil

Hledám varianty 'schoulil' [ schoulíš (1) schoulil (3) ]. Nalezeny 4 verše.
Genesis 49:9...lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můjSchoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho...
Numeri 24:9... jejich kosti ohryže, jejich šípy rozlámeSchoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho...
1. Královská 18:42...a napít. Eliáš vystoupil na vrchol Karmeluschoulil se na zemi, hlavu mezi koleny. Pak řekl svému...
Izaiáš 3:26...budou truchlit a kvílet, na zemi jako vdova schoulíš se. Jednoho muže se v ten den chopí sedm žen:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |