Saulovy

Hledám varianty 'saulovy' [ saulovy ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 11:4...se ti." Když pak ti poslové přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do...
1. Samuel 15:34...odešel do Rámy a Saul se vrátil domů do Gibeje Saulovy. Samuel pak Saula do smrti nespatřil, ale...
1. Samuel 19:20... jak ve vytržení prorokují, sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když...
1. Samuel 31:2...Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se...
2. Samuel 22:1...vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy, zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je ...
1. Letopisů 10:2...Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu, rozhořel se...
Žalmy 18:1...vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodine, sílo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |