Saulovu

Hledám varianty 'saulovu' [ saulovu ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Samuel 9:3...pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatníSaulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice. Kíš proto...
1. Samuel 26:5...dověděl přesně. Potom se David vypravilSaulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho...
2. Samuel 3:10...Hospodin - že království bude odňato domu Saulovu a Davidův trůn bude nastolen nad Izraelem i Judou...
2. Samuel 3:13...Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou...
2. Samuel 3:14...moci se mnou setkat." David pak vyslal poslySaulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |