Saulovou

Hledám varianty 'saulovou' [ saulovými (1) saulovým (4) saulových (6) saulovou (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 9:15...nim jde Samuel a míří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra...
1. Samuel 13:22...bodce pak třetinu šekelu. Ve válce tedy všem Saulovým a Jonatanovým mužům scházely meče i kopí. Jen Saul...
1. Samuel 18:5...velitelem bojovníků. V celém vojsku i mezi Saulovými dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David...
1. Samuel 21:8...chlebem teplým. (Byl tam ale i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před...
1. Samuel 22:9...dnes!" Nato se ozval Doeg Edomský, představený Saulových služebníků: "Viděl jsem Jišajova syna, jak přišel...
1. Samuel 27:1...domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct...
2. Samuel 3:1...za svítání dorazili do Hebronu. Boj mezi domem Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a...
2. Samuel 3:6...narodili v Hebronu. Během boje mezi domem Saulovým a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále...
2. Samuel 12:7...za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána. I ženy svého...
1. Letopisů 5:10... k okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a obydleli...
1. Letopisů 12:30...z jeho otcovského rodu. Z Benjamína 3 000 Saulových bratrů, z nichž mnozí byli do doby ve službách...
1. Letopisů 13:3...k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |