Saulova

Hledám varianty 'saulova' [ saulova ]. Nalezeny 23 verše.
1. Samuel 14:50...dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší MíkalSaulova manželka se jmenovala Achinoam, dcera Achimaacova....
1. Samuel 18:20...Saul svou dceru Merab za Adriela MecholatskéhoSaulova dcera Míkal se ale do Davida zamilovala. Když to...
2. Samuel 1:2...dva dny. Třetího dne dorazil nějaký muž ze Saulova tábora. Měl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel...
2. Samuel 2:8..." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna Iš-bošeta, odvedl ho do Machanajim a prohlásil...
2. Samuel 2:12...a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna Iš-bošeta z Machanajim do Gibeonu. S...
2. Samuel 2:15...strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům....
2. Samuel 4:8...do Hebronu. "Zde je hlava Iš-bošeta, syna Saulova, tvého nepřítele, který ti usiloval o život,"...
2. Samuel 6:16...Hospodinova truhla vcházela do Města DavidovaSaulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král...
2. Samuel 6:20... Také David se vrátil, aby požehnal svůj důmSaulova dcera Míkal ale Davida uvítala slovy: "To se dnes...
2. Samuel 6:23...těch - jak říkáš - děveček, u těch budu v úctě!" Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez...
2. Samuel 9:1... Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi bych mu chtěl...
2. Samuel 9:3...se král. "Tvůj služebník!" odpověděl. "Nezbyl ze Saulova domu ještě někdo?" zeptal se ho král. "Chtěl bych...
2. Samuel 9:6...přivést. Když Mefibošet, syn Jonatana, syna Saulova, přišel k Davidovi, padl na tvář a poklonil se....
2. Samuel 9:9...jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a řekl mu: "Všechno, co patřilo Saulovi a...
2. Samuel 16:5...Bachurim, hle - vyšel odtud nějaký muž rodem ze Saulova domu. Jmenoval se Šimei, syn Gerův, a jak šel,...
2. Samuel 16:8... ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal...
2. Samuel 19:18...tisícovka mužů z Benjamína a také Cíba, sluha ze Saulova domu, a jeho patnáct synů a dvacet služebníků. Ti...
2. Samuel 21:7...ovšem ušetřil Mefibošeta, syna Jonatana, syna Saulova, a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi David a...
2. Samuel 21:8...a Mefibošeta, a pět synů, které Merab, dcera Saulova, porodila Adrielovi, synu Barzilaje Mecholatského....
2. Samuel 21:11...zvěř v noci. Když bylo Davidovi oznámeno, jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajova, zachovala, šel a vzal si...
1. Letopisů 12:30... z nichž mnozí byli do doby ve službách Saulova domu. Z Efraima 20 800 udatných hrdinů, proslulých...
1. Letopisů 15:29...Hospodinovy smlouvy vcházela do Města DavidovaSaulova dcera Míkal se dívala z okna. Viděla, jak král...
Izaiáš 10:29..."Přenocujeme v Gebě!" Ráma se vyděsila, Gibea Saulova se dala na útěk. Galimská dcero, hlasitě naříkej!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |