Saulově

Hledám varianty 'saulově' [ saulově ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Samuel 17:12...jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten bylSaulově době příliš starý, ale jeho tři nejstarší synové...
1. Samuel 20:25...své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné....
1. Samuel 26:4...ním Saul přišel na poušť, vyslal zvědy, aby seSaulově příchodu dověděl přesně. Potom se David vypravil k...
2. Samuel 3:6...mezi domem Saulovým a Davidovým získával AbnerSaulově domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu...
2. Samuel 9:2...Jonatanovi bych mu chtěl projevit přízeň." V Saulově domě sloužíval otrok jménem Cíba, a tak ho zavolali...
2. Samuel 21:6...potomků. Pověsíme je před Hospodinem v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na...
Skutky 9:7...do města; tam se dozvíš, co máš dělat." MužiSaulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |