Saulův

Hledám varianty 'saulův' [ saulův ]. Nalezeno 19 veršù.
1. Samuel 10:14... odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův strýc Saula a jeho mládence. "Hledali jsme oslice....
1. Samuel 10:15... "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc. "Ujistil nás, že se oslice našly," odvětil...
1. Samuel 14:1...přesunula k průsmyku Michmas. Jednoho dne řekl Saulův syn Jonatan svému zbrojnošovi: "Pojď, pronikneme k...
1. Samuel 14:51...jmenoval Abner; byl to syn Saulova strýce NeraSaulův otec Kíš a Abnerův otec Ner totiž byli synové Abiele...
1. Samuel 14:52...otec Ner totiž byli synové Abiele. Po celý Saulův život probíhala urputná válka proti Filištínům....
1. Samuel 19:1...svým hodnostářům, že chce, aby David zemřelSaulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida...
1. Samuel 21:8...Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to Saulův zmocněnec nad jeho pastýři.) "A nemáš tu po ruce...
1. Samuel 23:16... zjistil, že Saul vytáhl a usiluje mu o životSaulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a...
2. Samuel 1:21...úrodné tam, kde štít hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku...
2. Samuel 1:22...tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval nasycen. Saule a Jonatane, v životě...
2. Samuel 2:8... ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova syna...
2. Samuel 2:10... Benjamína a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva...
2. Samuel 3:1...byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův stále slabší. Davidovi se v Hebronu narodili synové:...
2. Samuel 3:7... Saul míval konkubínu jménem Ricpa, dcera AjovaSaulův syn Iš-bošet řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s...
2. Samuel 4:1...za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když se Saulův syn Iš-bošet doslechl, že Abner v Hebronu zemřel,...
2. Samuel 4:2... ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozilSaulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden...
2. Samuel 4:4...do Gitajim a od doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když...
2. Samuel 19:25...to královskou přísahou. Také Mefibošet, vnuk Saulův, šel přivítat krále. Nedbal o své nohy ani o své...
2. Samuel 21:7... a to kvůli přísaze, kterou spolu kdysi DavidSaulův syn Jonatan uzavřeli v Hospodinově jménu. Král vzal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |